Omschrijving: Maatschappijwetenschappen

Actua.ml 

voor het nieuwe eindexamenprogramma Maatschappijwetenschappen

Om veel gestelde vragen te bekijken, klik hier.

In februari 2017 is er in het vakblad voor Maatschappijleer zowel een recensie als een inteview met auteur Huub Francort gepubliceerd. Wilt u deze bekijken: KLIK HIER

Didactiek en organisatie

De methode Actua.ml zal in de examenkaternen alle eindtermen, zoals ze door het CvTE zijn vastgesteld, aan bod laten komen en toelichten. Dit is de leidraad van de methode. Er komt een aparte havo- en vwo-versie aangezien er duidelijke verschillen in de eindtermen zijn tussen havo en vwo. De 4 hoofdconcepten en de daarbij behorende kernconcepten binnen elk hoofdconcept zijn hierbij het uitgangspunt.

Meer informatie over de nieuwe boeken is ook te zien via een flipboek, waar u komt door hier te klikken.

De complete methode die fasegewijs verschijnt zal uit 6 katernen gaan bestaan.

Vier katernen over de 4 hoofdconcepten (steeds in een havo- en in een vwo-versie)

1- Vorming; ISBN havo 9789491701191    vwo 9789491701207

2- Binding;  ISBN havo 9789491701214     vwo 9789491701221

3- Verhouding; ISBN havo 9789491701276  vwo 9789491701283

4- Verandering; ISBN havo 9789491701290   vwo 9789491701306

5- Concepten en vaardigheden; 
                          ISBN havo 9789491701238  vwo 9789491701245

Hierin komen diverse sociaal-wetenschappelijke vaardigheden, de hoofd- en kernconcepten-benadering en het opzetten van een sociaal-wetenschappelijk onderzoek aan bod. 

Deze 5 katernen dekken de stof van de vijf domeinen voor het CE.

Daarnaast verschijnt het katern:

6- Criminaliteit. Dit katern kan gebruikt worden in Domein F (Analyse van een sociale actualiteit). 

 

De docentenhandleidingen zullen verschijnen voordat u met de boeken aan de slag gaat. Ze zijn zeer compleet. Wilt u een voorbeeld zien van hoe de studiewijzers eruit gaan zien (ook in Word leverbaar): KLIK HIER

De methode Actua.ml handhaaft in de nieuwe methode de didactische strategie van de vorige versie die als positief werd opgevat door gebruikers en leerlingen. Daarnaast is de methode vernieuwend met de instapcase, de integratieve case en de overall hoofdconcepten- en kernconceptencase.

De auteur laat de 4 hoofdconcepten en de 24 kernconcepten in de diverse examenkaternen zo vaak mogelijk terugkeren in steeds andere situaties. De leerling gaat op die manier leren deze concepten in allerlei situaties te kunnen toepassen. Hij/zij kan er derhalve flexibel en creatief mee omgaan. Naast de verplichte examenstof (cognitieve component) zal de leerling de transfer moeten kunnen maken. De leerling onthoudt niet alleen wat hij of zij leert, maar kan er ook zin aan geven en kan het geleerde gebruiken.

De commissie Schnabel heeft gekozen voor minder kennis, maar voor een soort ‘body of knowledge’. Complexe vraagstukken kunnen daarmee worden ‘aangepakt ‘benaderd’ en ‘geanalyseerd’. Kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden staan hierbij centraal. Maatschappijwetenschappen wordt in vergelijking met het oude programma meer een vak waarbij er een soort van sociologisch/politicologisch begrippenrepertoire is, van waaruit je de maatschappelijke problemen benadert en analyseert. Actua.ml sluit zich daarbij aan. De methode sluit zich ook aan bij het principe en opvattingen van Building Learning Power: de methode creëert een cultuur waarin de leerlingen systematisch gewoonten en houdingen aanleren om problemen op te lossen. Zo ontstaan ook de hogere denkvaardigheden. 

 

Wilt u meer informatie over de verdeling van Actua.ml over de verschillende jaren, klik dan op de afbeelding hieronder.

 

Op deze site kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief, waarin we u op de hoogte houden.

 

 


 

Winkelwagen

Er zijn 0 artikel(en) in uw winkelwagen.

Vakgebieden

Inschrijven voor nieuwsbrieven:
Biologie
Burgerschap
Engels
Filosofie
Frans
Maatschappij-leer/wet.
Spaans
Studie- en mentorles
Verzorging
Emailadres:
Aanmelden
Afmelden
 


Actua Uitgeverij BV
Engweg 42
6741CZ Lunteren
T 0318-482210
Contact
Vacatures
Disclaimer
Algemene voorwaarden
Contact
KvK-nummer 09093588
BTW-nummer NL821397199B01