Omschrijving: Maatschappijwetenschappen

Actua.ml  

voor het nieuwe eindexamenprogramma Maatschappijwetenschappen

Om veel gestelde vragen te bekijken, klik hier.

 

Didactiek en organisatie

De methode Actua.ml zal in de examenkaternen alle eindtermen, zoals ze door het CvTE zijn vastgesteld, aan bod laten komen en toelichten. Dit is de leidraad van de methode. Er is een aparte havo- en vwo-versie aangezien er duidelijke verschillen in de eindtermen zijn tussen havo en vwo. De 4 hoofdconcepten en de daarbij behorende kernconcepten binnen elk hoofdconcept zijn hierbij het uitgangspunt.

Actua.ml Concepten en vaardigheden     isbn      havo     9789491701-436
Actua.ml Concepten en vaardigheden     isbn      vwo     9789491701-450

Actua.ml Vorming havo                             isbn     9789491701-467
Actua.ml Vorming vwo                              isbn     9789491701-474

Actua.ml Binding havo                             isbn     9789491701-481
Actua.ml Binding vwo                              isbn     9789491701-498

Actua.ml Verhouding havo                       isbn    9789491701-504
Actua.ml Verhouding vwo                        isbn    9789491701-511

Actua.ml Verandering havo                      isbn    9789491701-528
Actua.ml Verandering vwo                       isbn    9789491701-535   

Actua.ml Actualiteiten analyse havo         isbn   9789491701-351
Actua.ml Actualiteiten analyse vwo          isbn   9789491701-368

Actua.ml Internationalisering                   isbn      9789491701-382

Actua.ml Criminaliteit                                isbn      9789491701-399

De docentenhandleidingen zijn zeer compleet en leverbaar.

De methode Actua.ml handhaaft in de nieuwe methode de didactische strategie van de vorige versie die als positief werd opgevat door gebruikers en leerlingen. Daarnaast is de methode vernieuwend met de instapcase, de integratieve case en de overall hoofdconcepten- en kernconceptencase.

De auteur laat de 4 hoofdconcepten en de 24 kernconcepten in de diverse examenkaternen zo vaak mogelijk terugkeren in steeds andere situaties. De leerling gaat op die manier leren deze concepten in allerlei situaties te kunnen toepassen. Hij/zij kan er derhalve flexibel en creatief mee omgaan. Naast de verplichte examenstof (cognitieve component) zal de leerling de transfer moeten kunnen maken. De leerling onthoudt niet alleen wat hij of zij leert, maar kan er ook zin aan geven en kan het geleerde gebruiken.

De commissie Schnabel heeft gekozen voor minder kennis, maar voor een soort ‘body of knowledge’. Complexe vraagstukken kunnen daarmee worden ‘aangepakt ‘benaderd’ en ‘geanalyseerd’. Kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden staan hierbij centraal. Maatschappijwetenschappen wordt in vergelijking met het oude programma meer een vak waarbij er een soort van sociologisch/politicologisch begrippenrepertoire is, van waaruit je de maatschappelijke problemen benadert en analyseert. Actua.ml sluit zich daarbij aan. De methode sluit zich ook aan bij het principe en opvattingen van Building Learning Power: de methode creëert een cultuur waarin de leerlingen systematisch gewoonten en houdingen aanleren om problemen op te lossen. Zo ontstaan ook de hogere denkvaardigheden. 

Wilt u ook goede eindexamenresultaten met uw leerlingen behalen?
                                  gebruik dan ook Actua.ml!

Actua.ml bereidt voor op:
- de maatschappij en het leven; realistische en actuele informatie en contexten;
- goede resultaten op het examen.

In verband met de examenresultaten willen we u wijzen op de resultaten die behaald worden op het CSE bij gebruik van Actua.ml

Onze auteur, dhr. Francort, die zelf les geeft op HAVO en VWO met de methode Actua.ml aan het Sint-Maartenscollege te Maastricht behaalde in het examenjaar 2021-2022 de beste examenresultaten van Nederland.
De school behaalde een percentielscore van 100 voor de HAVO en 99 voor het VWO. Actua.ml is een gedegen en meer dan betrouwbare methode die tot goede examenresultaten leidt. Het zorgt voor een gedegen kennis (conform de eindtermen van het CvTE). Middels de opdrachten en cases in de methode vindt er een flexibilisering van de geest van leerlingen plaats waardoor zij de aangeboden contexten van het centraal examen goed kunnen “behappen”.

Wilt u meer informatie over de verdeling van Actua.ml over de verschillende jaren, klik dan op de afbeelding hieronder.

 

In februari 2017 is er in het vakblad voor Maatschappijleer zowel een recensie als een inteview met auteur Huub Francort gepubliceerd. Wilt u deze bekijken: KLIK HIER

Op deze site (zie rechtsboven) kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief, waarin we u op de hoogte houden.

Gebruikers van Actua.ml kunnen met hun leerlingen digitaal werken (extra opdrachten, toetsen e.d.) via www.leeromgeving.com

 

Winkelwagen

Er zijn 0 artikel(en) in uw winkelwagen.

Vakgebieden

Inschrijven voor nieuwsbrieven:
Biologie
Burgerschap
Engels
Filosofie
Frans
Maatschappij-leer/wet.
Spaans
Studie- en mentorles
Verzorging
Emailadres:
Aanmelden
Afmelden
 


Actua Uitgeverij BV
Engweg 42
6741CZ Lunteren
Tel 0318-482210
Contact
Vacatures
Disclaimer
Algemene voorwaarden
Contact
KvK-nummer 09093588
BTW-nummer NL821397199B01