Omschrijving: Actua.ml gemeenschappelijk deelboek vwo
ISBN13: 9789491701320
Relevante deelproducten:
 • Actua.ml voor vwo - docentenhandleiding

 • Prijs: €30,40 incl BTW, excl verzendkosten
  Leverbaar in 1 - 3 werkdagen

  Actua.ml vwo
  gemeenschappelijk deel maatschappijleer

  isbn 9789491701320

  De docentenhandleiding via www.leeromgeving.com te benaderen of iop papier in map is ook bestelbaar.

  288 pagina's full colour leerwerkboek

  Pittig, gestructureerd en actueel.
  Uit de praktijk, voor de praktijk!

  Domein A: Pluriforme samenleving
  Domein B: De verzorgingsstaat
  Domein C: Parlementaire democratie
  Domein D: Rechtsstaat

   

  Met internetopdrachten.
  U moet dit boek zien !

  Onder leiding van de schijver van de examenkaternen Actua.ml (havo/vwo), drs. H. Francort, is dit deel ook tot stand gekomen.

  ELO - elektronische leeromgeving: www.leeromgeving.com

  Via internet, de Elektronische leeromgeving, van Actua.ml kunt u leerlingen toetsen digitaal laten maken of oefenen. Ook kunt u opdrachten en extra materiaal laten uitvoeren via de ELO.
  Voor gebruikers van onze methode Actua.ml is het gebruik van de ELO www.leeromgeving.com gratis.

  Voor de folder: klik hier

   

  Leeswijzer: didactische verantwoording Actua.ml

  Een methode die to-the-point is, gestructureerd van opzet en betaalbaar. Instapvragen, basistekst, begrippenlijst, kennisvragen, toepassingsvragen en cases bepalen het duidelijke gezicht van Actua.ml. maatschappijleer. ‘Zonder overbodige franje, didactisch en qua inhoud sterk en daarom zo goed!', aldus de uitgever.

  Didactisch uitgangspunt: ‘Eerst kennis dan pas toepassing.'
  De hoofdgedachte bij Actua.ml is dat leerlingen eerst over een bepaalde mate van kennis dienen te beschikken vóórdat ze aan de slag kunnen met maatschappelijke problemen en de oplossing ervan. De onderwerpen van Actua.ml zijn reëel en levensecht en staan zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van leerlingen. Met fictieve voorbeelden wordt zeer nadrukkelijk niet gewerkt. De maatschappij is namelijk geen fictie.

  Opbouw: vast stramien 
  Actua.ml is ingedeeld in vier Domeinen. Deze domeinen bestaan uit een aantal hoofdstukken waarbinnen een aantal sub-thema's worden behandeld die binnen het domein zijn te rangschikken. Er wordt dus bij die onderdelen en hoofdstukken uitgegaan van een paraplugedachte. De opbouw van Actua.ml kent een vast en duidelijk stramien.

  Instapcase 

  Elk domein start met een instapcase als opwarmer en introductie.

  Basistekst 
  Dan volgt in het hoofdtuk een basistekst. Deze is zeer duidelijk qua taalgebruik. Het taalgebruik is direct, Actua.ml laat leerlingen niet zelf zwemmen. Het is duidelijk wat er gebeuren moet. Begrippen zijn vet gedrukt en definities van de begrippen cursief. Ze vormen de rode draad of kapstok van de basistekst. Actua.ml biedt een heldere compacte basis met van daaruit veel uitbreidingsmogelijkheden. Leerlingen en docenten krijgen niet het gevoel van ‘overbeladenheid'. Er is voldoende materiaal om de lessen zeer zinvol in te vullen.

  Opdrachten
  Deze zijn te verdelen in het zogenaamde parate-kennisgedeelte en het toepassingsgedeelte. In het parate kennisgedeelte legt de leerling zelf een begrippenlijst aan, waarin alle belangrijke begrippen terugkomen vanuit de basistekst. Daarna volgen een aantal reproductieve vragen die de leerling dwingen de basistekst goed te lezen en te doorgronden. Als de leerling dit heeft afgewerkt, kan hij ook toepassingsopdrachten doen, die productief van aard zijn. Met het geleerde kan de leerling aan de slag. Hij/zij heeft nu een basis om maatschappelijke problemen te lijf te gaan. Interpretatie van bronnen aan de hand van opgedane kennis staat centraal. Bij de toepassingsvragen wordt er veel gebruik gemaakt van een grote diversiteit van bronnen zoals krantenartikelen, grafieken, tabellen, folders, foto's, cartoons e.d. Vaardigheden dienen de leerlingen hierbij in diverse vormen toe te passen en uit te voeren.

  Zelfstandig leren 
  De methode is zo van opzet dat leerlingen zelfstandig kunnen werken. De leerling leest de basistekst, legt zijn begrippenkader aan, oefent met reproductieve vragen en kijkt vervolgens of hij de toepassingsvragen, die productief van aard zijn, kan oplossen. Om te checken of de leerling de stof kent, kan hij kijken of hij parate-kennisvragen (begrippenlijst en kennisvragen) opnieuw kan beantwoorden.

  Mate van zelfstandig werken: de leraar bepaalt 
  De methode Actua.ml leent zich uitstekend voor zelfstandig leren en werken. Leerlingen kunnen zelf aan de slag. Studiewijzers kunnen hen hier bij helpen. U kunt als docent ook kiezen voor meer sturing door bepaalde gedeeltes van de stof toe te lichten en/of uit te leggen. U kunt aan de hand van de antwoordbladen leerlingen zelf de antwoorden laten controleren. Anderzijds kunt u de opdrachten ook gezamenlijk met de leerlingen bespreken. Individueel werken evenals groepswerk zijn zeer wel mogelijk met de methode. U kunt zo tegemoetkomen aan uw eigen opvattingen, de geaardheid van uw leerlingen en de traditie van uw school.

  Extra vaardighedenopdracht: internet 
  Elk Domein wordt afgesloten met een extra vaardighedenhoofdstuk, via www.leeromgeving.com. De docent bepaalt hoe lang leerlingen hiermee aan de slag gaan. Uiteraard is er een aantal opdrachten die de leerlingen via internet moeten verrichten.

  Leer-werkboek: alles in één 
  Actua.ml is een duidelijk gestructureerd leer-werkboek op A-4 formaat. De opzet is dat leerlingen het leer-werkboek bewaren in een grote multomap en er ook echt mee aan het werk gaan. Leer- en werkboek derhalve in één. Dus antwoorden invullen, passende illustraties zoeken en als dat handig is de bladzijden losscheuren, zodat een en ander tussengevoegd kan worden. Het grote voordeel is dat leerlingen altijd weten dat ze bij maatschappijleer ‘alles in één' bij zich hebben. Actua.ml is de enige methode die als leer-werkboek functioneert!

  Docentenhandleiding 
  De docentenhandleiding is de functionaliteit ten top. Het eerste deel van de docentenhandleiding dient u te zien als didactische ondersteuning. Zo treft u er een ‘format voorbeeld PTA' (Programma van Toetsing en Afsluiting) in aan. Eveneens treft u een ‘studiewijzer' aan die u verder gemakkelijk kunt aanpassen.

  Het tweede deel van de docentenhandleiding zijn de antwoorden op de opdrachten en de cases. U kunt de antwoorden ook kopiëren en gebruiken als antwoordbladen. De antwoorden zijn zo veel mogelijk  in leerlingentaal geformuleerd.
  Het derde deel is een zeer uitvoerig toetsgedeelte. Dit bestaat uit legio meerkeuzevragen in de vorm van stellingen en multiple-choice vragen en uiteraard ook open vragen, ook aan de hand van bronnen. De toetsen kunt u eventueel zelf gemakkelijk aanpassen. Gebruikersgemak staat bij dit alles voorop.

  Auteur
  De hoofdauteur van Actua.ml is drs. Huub Francort. Hij is zelf docent maatschappijleer en maatschappijwetensdappen verzorging op het St. Maartenscollege te Maastricht. Hij staat dus zelf midden in de praktijk. Wat hij schrijft is dus uitvoerbaar. Het voordeel van een auteur met eigen praktijkervaring kent u wel. Als docent ken je de kneepjes van het vak. Hoogstaande, niet te verwezenlijken idealen streeft hij niet na. Wel ‘realistische doelstellingen'. Zijn missie luidt ‘Wat je schrijft moet écht bruikbaar zijn. Leerlingen moeten er gewoon prettig mee kunnen werken.
  De auteur schreef al diverse publicaties en methoden voor het onderwijs.

  Kortom: Actua.ml is dé complete, inspirerende en meest betaalbare methode bij uitstek voor maatschappijleer en maatschappijwetenschappen!

   

  Winkelwagen

  Er zijn 0 artikel(en) in uw winkelwagen.

  Vakgebieden

  Inschrijven voor nieuwsbrieven:
  Biologie
  Burgerschap
  Engels
  Filosofie
  Frans
  Maatschappij-leer/wet.
  Spaans
  Studie- en mentorles
  Verzorging
  Emailadres:
  Aanmelden
  Afmelden
   


  Actua Uitgeverij BV
  Engweg 42
  6741CZ Lunteren
  Tel 0318-482210
  Contact
  Vacatures
  Disclaimer
  Algemene voorwaarden
  Contact
  KvK-nummer 09093588
  BTW-nummer NL821397199B01